Աջակցություն զոհված զինծառայողների ընտանիքներին

Աջակցություն զոհված զինծառայողների ընտանիքներին
Սուրբ Սարգիս Բարեգործական Հիմնադրամի ֆինանսական աջակցության և Սոցիալական Օգնության Հայկական Միության հետ համագործակցության շնորհիվ՝ Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված զինծառայողների 50 ընտանիքներ 4 ամսվա ընթացքում կարողացան օգտվել սննդի և առաջին անհրաժեշտության հիգիենայի պարագաների փաթեթներից:
 
Ընդհանուր առմամբ ծրագրում ներգրավվել է 214 անձ` 137 մեծահասակ և 77 երեխա:
 
Ծրագրի իրականացում՝ 2021թ․ հունիս-սեպտեմբեր
 
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter