ՏՏ նախագծեր և ԱԲ

ՏՏ նախագծեր և ԱԲ

Ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ աջակցում ենք տաղանդավոր ուսանողներին: Նրանցից շատերը դարձել են լիարժեք մասնագետներ, ովքեր կառուցում և իրականացնում են հավակնոտ ծրագրեր: Այս մասնագետները մեզ հետ կիսում են Հայաստանի կայուն զարգացման երկարաժամկետ տեսլականի վերաբերյալ իրենց արժեքները:

Վերջին տարիներին բնական հակում է նկատվում դեպի ՏՏ տեխնոլոգիաները և արհեստական ինտելեկտը, ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք նորաձև են և դարձել են մեր առօրյա կյանքի մի մասը, այլ, որ դրանք ապագան ձևավորելու մոտիվացիա են ներշնչում:

Մեզ հաջողվել է ստեղծել ծրագրային ապահովման ինժեներների և տվյալագետների բազմապրոֆիլ թիմ, որը աճելու նոր հնարավորություններ է փնտրում:

Մեր առաջարկած հմտությունները

ԱԻ/ՄՈՒ ինժեներներ

Ծրագրավորման և նշագրման լեզուներ

Python, SQL, R, VBA, PowerBI

Տեխնոլոգիաներ և շրջանակներ

 NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn, Seaborn, SciPy, TensorFlow, Keras, Statsmodels, Spacy, FuzzyWuzzy, BeautifulSoup, Dask, Power BI pour rapports et visualisations, AWS (S3 buckets)

Տվյալների բազա/ORM

MySQL, MS SQL Servers, Oracle

Ծրագրավորման միջավայրի գործիքներ

PyCharm, Anaconda, Jupyter Notebook, Spyder, SQL Server Management Studio

Տարբերակի կառավարման համակարգեր

 Git, Azure DevOps

Ծրագրային ապահովման ինժեներներ

Ծրագրավորման և նշագրման լեզուներ

TypeScript, JavaScript, ActionScript, PHP, SQL, XML, JSON, CSS (Sass, LESS), HTML, XPath, OOCSS

Տեխնոլոգիաներ և շրջանակներ

 BEM, Web Components, Cross-Browser Development, Angular 2+, RxJS, NgRx, Kue, RabbitMQ, Node.js, Express, Underscore, Lodash, Laravel, Bootstrap, jQuery, Browserify, Grunt, Gulp, Webpack, Babel, Sass, Broadcasting, Websockets, Chart.js

Տվյալների բազա

MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis

Մուտք տվյալների բազա

DBeaver, Navicat, phpMyAdmin, NetBeans, MySQL Workbench, Command prompt

Ծրագրավորման միջավայր

VSCode, WebStorm, WSL2, Linux, Ubuntu, VMware, VirtualBox, Source Tree, Postman, LAMP/LEMP Stack, K8s,  AWS

Մոդելներ

Mustache, Blade, EJS, Handlebars

Ծրագրային միջավայր

Karma, Jasmine, Mocha, QUnit, Selenium WebDriver, Puppeteer

Շարունակական ինտեգրում և պահեստների կառավարում

Jenkins, GitHub, Bitbucket, Travis CI, Github Actions

Սխալների վերահսկման համակարգեր

Jira, Confluence

Աղբյուրի տարբերակի վերահսկում

Git (ինչպես նաև գրաֆիկական գործիքներ), SVN, CVS

Հարցերի դեպքում կարող եք դիմել`
Արման Դաշտոյան
ՏՏ նախագծերի և ԱԻ պատասխանատու
itdev@af4sd.org
+374 95 610808 (WhatsApp, Viber)
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter