Հատուկ կրթական համալիրի վերափոխումը Ռեսուրս կենտրոնի

Հատուկ կրթական համալիրի վերափոխումը Ռեսուրս կենտրոնի

Ծրագիրը միտված է նպաստել երեխաների վարքագծի և սոցիալական խնդիրների լուծմանը, նվազեցնելով Հատուկ կրթական համալիրի երեխաների թիվը

Հատուկ նպատակներ՝

 • Նպաստել վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների ներկա իրավիճակի բարելավմանը` «Հատուկ կրթական համալիրի» «Ռեսուրս կենտրոնի» վերափոխման պլանի մշակման և ներդրման միջոցով,
 • խթանել ռիսկային երեխաների ինտեգրումը հասարակության մեջ և հանրակրթական դպրոցներում կանխարգելիչ միջոցառումների մեթոդաբանության և անհատական աջակցության մշակման միջոցով:

Ծրագրի գործողությունները՝

 • Արդեն մշակված «Ինչ պետք է իմանան անցանկալի վարքի մասին մանկավարժները» ՀՀ կառավարության հաստատմանը` հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստման ձեռնարկ օգտագործելու նպատակով
 • Միաժամանակ անցկացվել է վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների ուսումնասիրություն (ծննդավայր, նրանց հաճախած դպրոցները 2016-2018 ուս. տարիներին, նրանց տարիքը, սեռը, պատմությունը, ընտանեկան խնդիրները)
 • Իրականացվել է 2016-2018թթ ուսումնական տարվա ընթացքում Հատուկ կրթական համալիրից հանրակրթական դպրոց վերադարձած երեխաների թվաքանակի ուսումնասիրություն
 • Հաստատված ձեռնարկը բաժանվել է ուսումնական մոդուլների` հրավիրելով ձեռնարկը կազմած մասնագետին
 • Կազմակերպվել է դասընթացներ դպրոցների կրթական բաժնի պատասխանատուների համար, ովքեր մտահոգված են երեխաների հակասոցիալական վարքագծով՝ ներգրավելով հոգեբան և սոցիալական աշխատող
 • Մշակվել է ռեսուրս կենտրոնի համար նոր կանոնադրություն և ֆինանսական ընթացակարգ՝ ներգրավելով իրավաբան և ֆինանսական մասնագետ
 • Կազմակերպվել է հանրային քննարկումներ` մշակված նոր կանոնադրության վերաբերյալ
 • Մշակված կանոնադրությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը

Ծրագրի արդյունքներ

 • Ռեսուրս կենտրոնը կունենա օրինակելի նոր կանոնադրություն և ֆինանսական ընթացակարգ
 • Ծրագրի շրջանակներում ստացվել են 2016-2018 ուսումնական տարվա ընթացքում Հատուկ կրթական համալիրից դպրոց վերադարձած երեխաների թվաքանակի ճշգրիտ տվյալները
 • Կրթության գծով պատասխանատուները ավելի պատրաստ են եղել արձագանքել երեխաների հակասոցիալական վարքագծի խնդիրներին
 • Ռեսուրս կենտրոնը ունեցել է պրոֆեսիոնալ հոգեբան և սոցիալական աշխատող

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Սուրբ Սարգիս բարեգործական հիմնադրամի կողմից:

Իրականացում՝ 2019-2020թթ

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter