Մեկ պատուհան ծառայություն

Մեկ պատուհան ծառայություն

Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն ծառայության հետ համագործակցության շրջանակներում, ԿԶՀՀ- ն ապահովում էր «Մեկ պատուհան» ծառայությունը 2018-ի փետրվարից:

Այս ծառայության նպատակը՝ Հայաստան վերադառնալով Հայաստանի քաղաքացիներին ողջունելն էր և նրանց տեղեկատվություն տրամադրելն էր առկա օգնության վերաբերյալ:

ԿԶՀՀ-ի խորհրդատուն ընդունում էր միգրանտներին, այնուհետև նրանց ուղղորդում էր իրավասու կառույցներին:

Այն նաև պատասխանատու էր եռամսյակային ֆորումների կազմակերպման համար, որոնք միավորում էին դերակատարներին միգրացիայի ոլորտում:

Ծրագրի իրականացում՝ 2018-2020թթ․

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter