Միկրո-դրամաշնորհներ համայնքային զարգացման համար

Միկրո-դրամաշնորհներ համայնքային զարգացման համար

Համագործակցելով Սուրբ Սարգիս բարեգործական հիմնադրամի հետ՝ Կայուն Զարգացման Հայկական Հիմնադրամը սկսել է միկրոդրամաշնորհային ծրագիր, որի նպատակն է օգնել Հայաստանի Հանրապետության հեռավոր շրջաններում գործող քաղաքացիական հասարակության փոքր կազմակերպություններին՝ նախաձեռնելով միկրոդրամաշնորհային ծրագիր՝ հիմնված համայնքների կողմից սահմանված առաջնահերթությունների վրա:

Ծրագրի արդյունքները՝

Միկրոդրամաշնորհային հանձնաժողովը ստացված 25 դիմումներից ընտրել է համայնքի զարգացման 5 ծրագիր:

Ծրագրի իրականացում՝ 2015թ

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter