Նվիրատվություն

Dons

Ձեր աջակցությունն օգնում է իրականացնել մեր ծրագրերը և խրախուսանքի աղբյուր է հանդիսանում մեր հետագա գործունեության համար:

Ընտրել արժույթի տեսակը

AMD
 
Անձնական տվյալներ

Ընդամենը 50,000.00 AMD

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter