Ուսումնական կենտրոն

Ուսումնական կենտրոն

Ուսումնական կենտրոնը մեկնարկել է 2017թ-ի հունվարին` նպատակ ունենալով նպաստել թիրախային խմբերի խորացված գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը` կազմակերպելով վերապատրաստման դասընթացներ մենեջմենթի, մարքետինգի և ռազմավարության պլանավորման վերաբերյալ` դարձնելով նրանց ավելի մրցունակ և ճկուն: Դասընթացները կազմակերպվում են շատ հմուտ և փորձառու դասընթացավարների և փորձագետների կողմից: Յուրաքանչյուր դասընթացի թեմա պատշաճ կերպով պատրաստվում և հաստատվում է Հիմնադրամի ծրագրերի համակարգողի կողմից: Դասընթացներն իրականացվում են ամսական մեկ անգամ և յուրաքանչյուր հետաքրքրված անձ կարող է մասնակցել` իր տվյալները գրանցելով սահմանված ժամկետում:

Ծրագրի արդյունքները՝ ավելի քան 100 մասնակից

Ծրագրի իրականացումը՝ 2017-2018թթ․

 

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter