Վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն

Վարքային և սոցիալական խնդիրներ ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանություն

Ծրագրի նպատակն է նպաստել հատուկ կրթական հաստատությունների ապակենտրոնացման գործընթացին՝ ապահովելով հանրապետական թիվ 1 հատուկ կրթական համալիրի վերափոխումը ռեսուրս և վերականգնողական կենտրոնի։

Հաստատության կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ մշակվել է 3 օրենսդրական փոփոխություն Կրթության և գիտության նախարարության, Կրթության ազգային ինստիտուտի, հատուկ կրթական համալիրի, ինչպես նաև միջազգային և տեղական փորձագետների կողմից։ Փոփոխությւոնները ներկայացվել են ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարությանը։

Ռեսուրս կենտրոնը կկազմակերպի մասնագետների վերապատրաստում, մասնագիտական խորհրդատվություններ և վերահսկում, ինչպես նաև հոգեբանա-մանկավարժական վերականգնում վարքային խնդիրներ ունեցող երեխաների համար:

Ծրագրի մեկնարկ՝ 2015 թ․

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter