Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ֆրանկոֆոնիայի ամիսը Հայաստանում

Ունենալով մեծ ներդրում Ֆրանկոֆոնիայի ոլորտում՝ Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը ջանքեր է գործադրում Հայաստանում ֆրանսերենի տարածման և զարգացման համար՝ Ֆրանկոֆոնիայի ամսվա ընթացքում կազմակերպելով ֆրանսախոս միջոցառումներ:

Ծրագրի շահառուներնեն՝ դպրոցականները, ֆրանսերեն դասավանդողները, ֆրանկոֆոն ուսանողները:

Միջոցառում 1 : «Ֆրանսիական աքաղաղ» ֆրանսերենի մրցույթ՝ նախատեսված ֆրանսերեն ուսուցանող դպրոցների 4-րդ – 12-րդ դասարանների աշակերտների համար:

Միջոցառում 2 : Թարգմանության մրցույթ ուսանողների համար:

Միջոցառում 3 : Պլաստիկ արվեստների մրցույթ դպրոցականների համար:

Միջոցառում 4:  «Իմ նորարարությունը ֆրանսերենի համար» (ֆրանսերենի ուսուցիչների համար նախատեսված մրցույթ):

 

Ծրագրի արդյունքները:

Ավելի քան 2 000 աշակերտ և ուսանող յուրաքանչյուր տարի մասնակցում է վերոնշյալ միջոցառումներին:

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter