Խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց համար ոչ ֆորմալ կրթության խթանում

Խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց համար ոչ ֆորմալ կրթության խթանում

Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանում խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց սոցիալական ներգրավմանը և անձնական զարգացմանը՝ ստեղծելով նոր, ճկուն, ոչ-ֆորմալ մեթոդներ և վերապատրաստել մասնագետներ նոր ծրագրի իրականացման համար։

Շահառուները`16 մասնակից – ժեստերի լեզվի ուսուցիչներ և թարգմանիչներ, լոգոպեդներ, խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց հետ աշխատող սոցիալական աշխատողներ։

Ծրագրի տևողությունը`2015 թվականի օգոստոսի 9-14

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter