Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության հզորացում

Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության հզորացում

Ծրագիրը նպաստեց համայնքային զարգացմանը՝  համայնքային ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունների հզորացման միջոցով և մասնակցային ժողովրդավարության հիման վրա աջակցեց տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համագործակցությանը։

Միջոցառումներ`

 • Տեղական ՀԿ-ների ինստիտուցիոնալ և մեթոդաբանական կարողությունները հզորացել են ֆոնդահայթայթման, ռազմավարական պլանավորման, դրամաշնորհների կառավարման վերաբերյալ դասընթացների և սեմինարների կազմակերպման միջոցով։
 • Տարածաշրջանային մակարդակում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների դերը ավելացել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների և Հկ-ների միջև երկխոսության խթանման միջոցով։
 • Ծնողական խմբեր իրենց մասնակցությամբ աջակցել և խրախուսել են քաղաքականության մշակման գործընթացին։

Արդյունքները`

 • Յուրանքաչյուր մարզից 20 կազմակերպություն մասնակցել է դասընթացներին
 • 10 մարզերից և Երևանից 208 ՔՀԿ-ներ (346 ներկայացուցիչ) ավելացրել են իրենց կարողությունները
 • 208 ՔՀԿ-ներ մշակել են իրենց ռազմավարական ծրագրերը
 • 208 համանքային կազմակերպություն ավելացրել են իրենց գիտելիքները դրամաշնորհների կառավարման հարցում
 • Երևանում և բոլոր մարզերում տեղի է ունեցել շահառուների միջև երկխոսություն
 • Մասնակից ՔՀԿ-ները արդեն սկսել են մշակել իրենց ծրագրային գաղափարները և ներդրել են համապատասխան վեբ ռեսուրսներ ֆոնդահայթայթման համար։
 • Մասնակցային ժողովրդավարության ամրապնդմանը նվիրված 11 հանրային քննարկում է կազմակերպվել (մեկական յուրաքանչյուր մարզում և մայրաքաղաքում)
 • Երևանում կլոր սեղան քննարկում է անցկացվել ՀՀ մարզերի պատվիրակների մասնակցությամբ
 • ՔՀԿ առաջնորդների, հասարակական նախաձեռնությունների և ծնողական խմբերի համար ձեռնարկ մշակվել և բաժանվել է բոլոր շահագրգիռ կողմերին
 • 10 մարզերից և Երևանից 208 ՔՀԿ-ներ (346 ներկայացուցիչ), հասարակական նախաձեռնություններ, ծնողական խմբեր ավելացրել են իրենց ինստիտուցիոնալ կարողությունները:Ծրագրի մեկնարկի ամսաթիվը` 2014թ․ հոկտեմբերի 1
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter