CAROB

CAROB

2019թ.-ի սեպտեմբերին մեկնարկած CAROB-ը («Համագործակցություն օժանդակության համար CAROB-BAMF- ի վերաինտեգրման գործում») ֆրանկո-գերմանական վերաինտեգրման ծրագիր էր, որն աջակցում էր հայազգի քաղաքացիներին, երբ նրանք ինքնակամ վերադառնում էին Գերմանիայից, երբ խոսքը վերաբերում էր նրանց Հայաստանում վերաինտեգրմանը:

Այս նախագիծն իրականացվում է OFII- ի (Ներգաղթի և Ինտեգրման ֆրանսիական գրասենյակի)  հետ համատեղ:

Հայաստանում ԿԶՀՀ-ն օգնել է իրավասու շահառուներին կազմել բիզնես պլան իրենց միկրոբիզնեսի գործունեությունը սահմանելու համար:

ԿԶՀՀ-ն կազմակերպել է մասնագիտական դասընթացներ, պատրաստել է իրագործելիության ուսումնասիրություն, աջակցել է միկրոբիզնեսի իրական գործարկման գործընթացում և ապահովել է հետագա ընթացքը:

Կամավոր վերադարձի ծրագրի շահառուները հնարավորություն են ունեցել օգտվել ձեռնարկության ստեղծման միջոցով վերաինտեգրման հնարավորությունից:

Ծրագրի արդյունքները՝ ֆինանսավորված 20 փոքր ձեռնարկություն

Ծրագրի իրականացում՝ 2019թ․ սեպտեմբեր — 2020թ. հուլիս

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter