Հիմնական

Տարեկան հաշվետվություններ 2021թ. տարեկան հաշվետվություն 2020թ. տարեկան հաշվետվություն 2019թ. տարեկան հաշվետվություն

Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը (ԿԶՀՀ) ստեղծվել է 2004 թվականին` կենտրոնացնելով իր գործունեությունը միգրանտների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և այլ խոցելի խմբերի շահերի և իրավունքների խթանման և պաշտպանության վրա: ԿԶՀՀ-ն նաև ակտիվորեն ներգրավված է Ֆրանկոֆոնիայի և շրջակա…

Կարդալ ավելին

Միգրացիա Իր ստեղծումից ի վեր Կայուն Զարգացման Հայկական Հիմնադրամն ակտիվ գործունեություն է ծավալում միգրանտների վերադարձի և վերաինտեգրման հարցերում: Միգրացիայի վերաբերյալ մեր փորձագիտությունը հիմնված է ձեռք բերված գիտելիքների և գործնական իրողությունների վրա: Մենք իրականացնում ենք ոլորտային գնահատումներ, մշակում…

Կարդալ ավելին

Ֆրանսիական աքաղաղ մրցույթ 2022թ. Սպորտային սերունդ 2021 — Սպորտային գույքի հանձնում Գյումրու թիվ 7 դպրոցին

10/17
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter