Հիմնական

Իր ստեղծումից ի վեր ԿԶՀՀ-ն իրականացրել է ավելի քան 325 զարգացման ծրագիր՝ միջազգային, եվրոպական և տեղական գործընկերների հետ. Եվրոպական Միություն, Համաշխարհային բանկ, Մակ-ի գրասենյակներ, ՍՕՀՄ (Սոցիալական Օգնության Հայկական Միություն), Ներգաղթի և ինտեգրացիայի ֆրանսիական գրասենյակ, Միգրացիայի…

Կարդալ ավելին

Կայուն զարգացման հայկական հիմնադրամը (ԿԶՀՀ) ստեղծվել է 2004 թվականին Սոցիալական Օգնության Հայկական Միության կողմից՝ նպատակ ունենալով նպաստել Հայաստանի կայուն զարգացմանը: Այն կենտրոնացնում է իր գործունեությունը միգրանտների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և հասարակության այլ խոցելի խավերի իրավունքների…

Կարդալ ավելին

17/17
Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter