DEAF.AM

DEAF.AM

Նպատակ ունենալով կրթության և տեղեկատվության խթանման միջոցով բարձացնել իրազեկության մակարդակը խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձանց շրջանում՝ Կայուն Զարգացման Հայկական Հիմնադրամը գործարկել է առաջին հայերեն ժեստերի լեզվի Deaf.am կայքը։

Միջոցառումներ`

  • Նկարահանել և խմբագրել տեսանյութեր հայերեն ժեստերի լեզվի բառարանի համար,

Ծրագրի արդյունքներ՝

  • 3000 բառ և ավելի քան 500 հասանելի տեսանյութ։

Շահառուները` Խուլ և թույլ լսողություն ունեցող անձիք և նրանց ընտանիքի անդամները

Ծրագրի տևողությունը` 2012 թվականից ի վեր

www.deaf.am

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube
Twitter